การจดทะเบียนโดเมนของคุณกำลังรอดำเนินการ โปรดกลับมาตรวจสอบในอีก 1 ชั่วโมง

PROFESSIONAL PARTNER FOR SAFE BUILDING

ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล โดย บริษัทเบสท์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
เปิดวันพรุ่งนี้ เวลา 08:30
รูปภาพส่วนหัวของเว็บไซต์

อัปเดต

ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี
- ทำการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามเกณฑ์ของกฎหมายที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558
-บันทึกการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้ากรมสวั...

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจสอบอาคารคือ?
การตรวจสอบอาคาร คือการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างและระบบต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบลิฟท์ ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารและเจ้าของอาคาร...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Best building inspector
การตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
•การตรวจสอบอาคารต่างๆ แบบ Visual Inspection
•บันทึกจุดที่เกิดรอยร้าวอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ลงในแบบฟอร์ม
•แจ้งรายละเอียด-ลักษณะรอยแตกร้าว ขนาดที่แตกร้าวที่พบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
•ถ่ายรูปรอยแตกร้าว ลักษณะภายนอกอาคาร องค...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เบสท์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ให้บริการงานด้านวิศวกรรม ดำเนินธุรกิจตรวจสอบอาคารโดยมุ้งเน้นการตรวจสอบเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับผู้ใช้อาคารและเจ้าของอาคาร

ตามที่ได้มีการควบคุมอาคารต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 นั้น จะพบว่า ถึงแม้ว่าอาคารต่...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บทกำหนดโทษ

กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดบังคับใช้ ให้อาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 ต้องปฏิบัติตาม โดยเจ้าของอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนกับสำน...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อความรับรอง

5 ปีที่แล้ว
ตรวจดี ได้ร1ไว้มาค่า
- maipin p
5 ปีที่แล้ว
เยื่ยมครับ
- Surapong R
5 ปีที่แล้ว
- Enplus K

บริการงานวิศวกรรม

บริการตรวจสอบอาคาร
  • ตรวจสอบไฟฟ้าประจำปี
  • ตรวจสอบอาคารประจำปี
  • ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย ตาม พรบ .ควบคุมอาคาร 2522
  • ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
ติดต่องาน
Tel : 02-042-1828 , 095-524-8682
Line Id : bestbuilding
Email : bestbuilding@outlook.co.th
www.bbi-bestbuilding.com

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

โทรเลย
  • 095 524 8682
  • 02 042 1828

ที่อยู่

ดูเส้นทาง
103/29 หมู่ 9
แขวง ลำผักชี เขต หนองจอก
กรุงเทพมหานคร 10530
ประเทศไทย

เวลาทำการ

จ.:8:30–17:00
อ.:8:30–17:00
พ.:8:30–17:00
พฤ.:8:30–17:00
ศ.:8:30–17:00
ส.:8:30–17:00
อา.:ปิดทำการ
รับใบเสนอราคา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด